Sóng điều chỉnh Zigzag của Elliott

0
452
Sóng điều chỉnh Zigzag của Elliott
Sóng điều chỉnh Zigzag của Elliott

Để hoàn thành một con sóng Elliott cơ bản nhất thì ngoài sóng đẩy (Impulse wave) còn có sóng điều chỉnh (Corrective wave). Trong bài này, tôi sẽ nói về sóng điều chỉnh Zigzag. Nó đơn giản là giai đoạn tạm nghỉ chứ không phải xu hướng chính đó đã chấm dứt. Sóng điều chỉnh có thể ở dưới dạng 1 con sóng, hoặc 1 đoạn giá đi ngang tích luỹ, với đặc tính yếu ớt hơn, và chậm chạp hơn sóng đẩy. Đây là các giai đoạn thị trường nghỉ ngơi sau 1 đoạn giá đi mạnh.

Mô hình sóng điều chỉnh

Một sóng điều chỉnh trong 1 xu hướng tăng bao gồm các đoạn giá giảm nhẹ. Tạo nên các đỉnh thấp hơn, hoặc có thể đi ngang tùy vào thị trường. Điều quan trọng là sóng điều chỉnh bao gồm CÁC HỖN HỢP NẾN TĂNG VÀ GIẢM VỚI THÂN NẾN NHỎ. Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt với sóng đẩy.

Mô hình sóng điều chỉnh là mô hình gồm 3 sóng ngược xu hướng với mô hình sóng chủ (Impulse).

Để dễ phân biệt sóng điều chỉnh với sóng chủ, chúng được đánh dấu theo các chữ cái A-B-C, W-X-Y-Z (sóng chủ được đánh số từ 1-5)

Sóng điều chỉnh Elliott
Sóng điều chỉnh Elliott

Sóng điều chỉnh (Corrective wave) được chia làm 3 dạng mô hình chính:

  • Mô hình sóng Zigzag
  • Mô hình sóng Flat
  • Mô hình sóng Triangle (tam giác)

Mô hình sóng điều chỉnh Zigzag (ZZ)

Mô hình sóng Zigzag (ZZ) có cấu trúc 3 sóng được đánh dấu A-B-C, nhìn chung di chuyển ngược với xu hướng chính. Mô hình ZigZag thường xuất hiện ở sóng A, sóng X hoặc sóng 2. Nó cũng thường xuất hiện ở sóng B là một phần của mô hình Flat, một phần của mô hình tam giác và đôi khi ở sóng 4. Đây là một trong những mô hình sóng Elliott điều chỉnh phổ biến nhất.

Mô hình sóng điều chỉnh Zigzag

Mô hình ZigZag đơn (Single ZigZag) gồm 3 sóng. Mô hình Double ZigZag gồm 7 sóng được chia tách bằng sóng X ở giữa. Mô hình Triple ZigZag gồm 11 sóng được chia tách bằng 2 sóng X ở giữa.

Quy tắc mô hình sóng

Sóng A phải theo mô hình Impulse (IM) hoặc Leading Diagonal (LD).

Sóng A phải theo mô hình Impulse hoặc Leading Diagonal

Sóng B chỉ có thể là mô hình sóng điều chỉnh và phải ngắn hơn sóng A về khoảng cách giá.

Sóng B trong mô hình zigzag

Sóng C phải theo mô hình Impulse hoặc Ending Diagonal (ED).

Sóng C phải theo mô hình Impulse hoặc Ending Diagonal

Sóng C có thể là mô hình Ending Diagonal nếu sóng A là mô hình Leading Diagonal.

Sóng C là mô hình Ending Diagonal

Các biến thể của mô hình sóng Zigzag

Mô hình sóng Zigzag Running

Với mô hình này thì điểm cuối của sóng C không vượt qua điểm cuối của sóng A

Mô hình Zigzag Running

Mô hình sóng Zigzag Elongated

Với mô hình này thì sóng C rất dài so với sóng A, có thể dài bằng 2.618 lần sóng A.

Mô hình sóng Zigzag Elongated
Mô hình sóng Zigzag Elongated

Mô hình sóng điều chỉnh Double Zigzag và Triple Zigzag

Các biến thể phổ biến của mô hình Zigzag là mô hình Double Zigzag (DZ) và mô hình Triple Zigzag (TZ).

Về bản chất thì chúng đều là các mô hình điều chỉnh. Mô hình TZ thì hiếm xảy ra. Tất cả các mô hình này tạo thành họ Zigzag.

Mô hình Double Zigzag

Mô hình DZ được tạo thành bằng 2 mô hình Zigzag được nối với nhau bởi một mô hình điều chỉnh tương đối ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình DZ được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y) trong đó các sóng (W), (Y) theo mô hình ZZ.

Mô hình Double Zigzag

Mô hình Triple Zigzag

Mô hình TZ được tạo thành bằng 3 mô hình ZZ được nối với nhau bởi 2 mô hình sóng điều chỉnh tương đối ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình TZ được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z) trong đó các sóng (W), (Y), (Z) theo mô hình ZZ.

Mô hình Triple Zigzag
Mô hình Triple Zigzag

Quy tắc mô hình sóng Double Zigzag và Triple Zigzag

  • Các sóng (W), (Y), (Z) phải theo mô hình ZZ.
  • Sóng (X) có thể là bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ mô hình Expanding Triangle (ET).
  • Sóng (X) phải ngắn hơn sóng (W) về biên độ giá.
  • Sóng (Y) phải bằng hoặc dài hơn sóng (X) về biên độ giá.
  • Sóng (X) thứ hai phải ngắn hơn sóng (Y) về biên độ giá.
  • Sóng (Z) phải bằng hoặc dài hơn sóng (X) thứ hai về biên độ giá.
Quy tắc mô hình sóng điều chỉnh Double Zigzag và Triple Zigzag
Quy tắc mô hình sóng điều chỉnh Double Zigzag và Triple Zigzag

Chú ý: Các mô hình sóng Double Zigzag và Triple Zigzag chứa các mô hình Zigzag vì thế các biến thể Zigzag Running, Zigzag Elongated cũng hàm chứa trong các mô hình sóng này.

Tham gia nhóm bắn Tín Hiệu Olymp Trade: https://t.me/olymptradeclub19

Sóng điều chỉnh Zigzag của Elliott
5 trên 70 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here