Sóng điều chỉnh Triangle của Elliott

0
318
Sóng Điều Chỉnh Triangle của Elliott

Sau 2 phần về sóng điều chỉnh Zigzag và Flat thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thêm một dạng cuối cùng là Triangle, đây là 3 dạng sóng điều chỉnh chính phổ biến nhất trong lý thuyết của sóng Elliott. Nếu nắm rõ về chúng các bạn sẽ biết được điểm vào lệnh tốt nhất khi thị trường bắt đầu chu kỳ điều chỉnh khi hình thành các con sóng giảm sau đợt tăng giá mạnh.

Mô hình sóng điều chỉnh Triangle

Mô hình sóng Triangle (mô hình tam giác) là mô hình sóng điều chỉnh. Có 2 dạng mô hình tam giác phổ biến là Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET).

Các mô hình này điều chỉnh có cấu trúc 5 sóng, được đánh dấu A-B-C-D-E tương ứng cấu trúc 3-3-3-3-3, di chuyển trong 2 đường kênh giá hội tụ (contracting) hoặc mở rộng (expanding) được vẽ từ A đến C và từ B đến D.

Mô hình sóng Triangle xuất hiện ở các sóng 4, B và X. Nó không bao giờ xuất hiện ở sóng 2 hoặc sóng A.

Sóng Triangle thường xuất hiện trước sóng chuyển động cuối cùng theo xu hướng chính của cấp độ sóng lớn hơn tiếp theo. Sau sóng chuyển động cuối cùng thường là cú đảo chiều giá nhanh và mạnh được gọi là “kiếm đâu hậu tam giác”

Mô hình sóng điều chỉnh Contracting Triangle

Mô hình Contracting Triangle (CT) khá phổ biến. Trong mô hình này thì 2 đường kênh giá AC, BD hội tụ dần.

Mô hình sóng điều chỉnh Contracting Triangle
Mô hình sóng điều chỉnh Contracting Triangle

Quy tắc của mô hình sóng Contracting Triangle (CT)

 • Sóng A chỉ có thể là một Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ), hoặc Flat (FL).
 • Sóng B chỉ có thể là một Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ).
 • Sóng C và sóng D có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ mô hình Contracting Triangle (CT) hoặc Expanding Triangle (ET).
 • Các sóng A, B, C và D phải di chuyển trong hoặc gần với các đường kênh giá AC và BD. Sự giao nhau của các đường kênh giá phải xuất hiện sau khi kết thúc sóng E. Các đường kênh giá phải hội tụ, chúng không thể song song nhau.
 • Một trong các đường kênh giá có thể nằm ngang (nên mô hình Contracting Triangle (CT) có thể là dạng Symmetrical Triangle, hoặc dạng Ascending Triangle hoặc dạng Descending Triangle).
 • Sóng E có thể là một Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ) hoặc lồng tam giác Contracting Triangle (CT).
 • Sóng E phải ngắn hơn sóng D về giá và sóng E phải dài hơn 20% sóng D về giá (0.2D < E < D).
 • Hoặc sóng A hoặc sóng B phải là sóng dài nhất về giá. Sóng E phải kết thúc trong vùng giá của sóng A. Sóng E phải di chuyển trong hoặc gần với đường kênh BD.
Quy tắc của mô hình sóng Contracting Triangle
Quy tắc của mô hình sóng Contracting Triangle

Các biến thể của mô hình sóng điều chỉnh Contracting Triangle (CT)

 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ đối xứng thì có dạng Contracting Triangle (CT) Symmetrical.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ trong đó AC nằm ngang (Horizonal) và BD hướng xuống (Descending) thì có Contracting Triangle (CT) Descending.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ trong đó BD nằm ngang và AC hướng lên (Ascending) thì có Contracting Triangle (CT) Ascending.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ mà cùng chạy với hướng chếch lên hoặc chếch xuống thì có Contracting Triangle (CT) Running.
Các biến thể của mô hình sóng điều chỉnh Contracting Triangle
Các biến thể của mô hình sóng điều chỉnh Contracting Triangle

Mô hình Expanding Triangle

Mô hình Expanding Triangle (ET) rất ít phổ biến trong số các mô hình sóng Elliott. Trong mô hình này thì 2 đường kênh giá AC, BD mở rộng dần ra về phía bên phải.

Mô hình sóng Expanding Triangle
Mô hình sóng Expanding Triangle

Quy tắc của mô hình sóng Expanding Triangle (ET)

 • Tất cả 5 sóng A, B, C, D, E phải theo các mô hình Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ).
 • Sóng B phải ngắn hơn sóng C về giá nhưng dài hơn 40% sóng C về giá (0.4C < B < C). Các sóng A, B, C và D phải di chuyển trong hoặc gần với các đường kênh giá AC và BD. Sóng C phải ngắn hơn sóng D về giá nhưng dài hơn 40% sóng D về giá (0.4D < C < D).
 • Sóng A phải di chuyển trong hoặc gần trong đường kênh AC. Sự giao nhau của các đường kênh giá phải xuất hiện trước khi bắt đầu sóng A. Các đường kênh giá phải phân kỳ, chúng không thể song song nhau. Không có đường kênh giá nào nằm ngang.
 • Sóng E phải dài hơn sóng D và sóng D phải lớn hơn 40% sóng E về giá (0.4E < D < E). Hoặc sóng A hoặc sóng B là sóng ngắn nhất về giá. Sóng E phải di chuyển trong hoặc gần trong đường kênh BD.
Quy tắc của mô hình sóng Expanding Triangle
Quy tắc của mô hình sóng Expanding Triangle

Lưu ý: mô hình Expanding Triangle (ET) không có biến thể

Tham gia nhóm bắn Tín Hiệu Olymp Trade: https://t.me/olymptradeclub19

Sóng điều chỉnh Triangle của Elliott
4.8 trên 76 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here