Sóng điều chỉnh Flat của Elliott

0
320
Sóng điều chỉnh Flat của Elliott
Sóng điều chỉnh Flat của Elliott

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu sóng điều chỉnh Zigzag của Elliott nên phần này sẽ tìm hiểu về mô hình sóng điều chỉnh Flat để biết thêm 1 dạng chính nữa trong cấu tạo của sóng Elliott.

Mô hình sóng điều chỉnh Flat (sóng phẳng)

Mô hình sóng Flat là dạng sóng điều chỉnh rất phổ biến bao gồm ba sóng được đánh dấu A-B-C. Chúng khác với các mô hình Zigzag (ZZ) ở chỗ chúng có xu thế di chuyển dập dềnh chứ không phải lên mạnh hoặc xuống mạnh, vì thế mới có tên gọi “Flat”. Mô hình này có khuynh hướng điều chỉnh nhẹ xu hướng trước đó. Nó có thể tạo thành mô hình cờ phổ biến mỗi khi xuất hiện. Đôi khi, nó có thể giống như một kênh đơn giản trong đó giá có xu hướng đi ngang phần lớn kênh và ít có dấu hiệu tăng giá rõ ràng.

Trong một Impulse Wave, dạng Flat thường được tìm thấy ở sóng thứ tư (đặc biệt khi sóng hai đã là sóng zigzag thì sóng thứ tư rất có thể là flat), có thể tạo ra sóng ‘A’ hoặc ‘B’ của mô hình điều chỉnh, nhưng bạn sẽ không tìm thấy chúng trong sóng ‘C’ của sóng điều chỉnh. Ngoài ra thì sóng Flat còn có thể xuất hiện ở sóng B của sóng zigzag hoặc sóng thành phần của Double Three hoặc Triple Three Combination. Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy mẫu Flat trong một mẫu hình điều chỉnh là mô hình tam giác. Mô hình tam giác được xây dựng từ mô hình zigzag hoặc những mô hình tam giác khác.

Đồng thời mô hình Flat (FL) thường có cấu trúc sóng 3-3-5 hoặc 3-3-7. Ngược lại các mô hình Zigzag di chuyển lên hoặc xuống nhanh và mạnh và theo cấu trúc sóng 5-3-5.

Mô hình sóng Flat
Mô hình sóng Flat

Quy tắc của mô hình sóng

  • Sóng A có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào.
  • Sóng B có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ mô hình Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET).
  • Sóng B phải hồi lại ít nhất 50% sóng A về giá (theo Fibonacci Retracement) và phải ngắn hơn 2 lần chiều dài sóng A (0.5A ≤ B ≤ 2A).
Quy tắc của sóng B trong mô hình Flat
Quy tắc của sóng B trong mô hình Flat
  • Sóng C chỉ có thể là mô hình Impulse (IM) hoặc Ending Diagonal (ED) hoặc Double Zigzag (DZ). Nếu sóng C theo mô hình Double Zigzag (DZ) mà sóng X mở rộng thì cấu trúc sóng bên trong của mô hình Flat (FL) là 3-3-3. Nhưng nếu sóng X không mở rộng thì cấu trúc sóng bên trong của mô hình Flat (FL) là 3-3-7.
  • Sóng C không dài hơn 3 lần chiều dài sóng A (C ≤ 3A).
  • Sóng C phải chia sẻ vùng giá với sóng A.
Quy tắc mô hình sóng Flat
Quy tắc mô hình sóng Flat

Về cơ bản có 4 dạng Flat điều chỉnh. Dạng Flat thông thường, dạng Expanded Flat, Running Flat và Elongated Flat. Tên của mô hình mà bạn xác định không quan trọng bằng ý nghĩa của nó. Mỗi dạng Flat ở trên hàm ý là một sự củng cố trước tiếp tục của xu hướng diễn ra trước khi hình thành dạng Flat.

Các biến thể của mô hình sóng điều chỉnh Flat

Mô hình Flat Expanded / Irregular

Mô hình sóng Expanded Flat là dạng sóng đặc biệt phổ biến của mô hình sóng Flat. Ở đây sóng B được mở rộng và vượt qua điểm cuối của sóng chủ trước đó (nói cách khác là vượt qua điểm khởi đầu sóng A).

Sức mạnh của sóng B cho thấy thị trường muốn tiếp tục đi theo xu hướng chính. Nếu sóng C dài hơn nhiều so với sóng A thì sức mạnh đó sẽ kém đi.

Mô hình Flat Irregular
Mô hình Flat Irregular

Mô hình Running Flat

Mô hình Running Flat cũng giống như mô hình Expanded Flat. Khi sóng B được mở rộng vượt qua điểm bắt đầu của sóng A. Nhưng điểm cuối của sóng C không vượt qua điểm cuối của sóng A. Điều này thể hiện sức mạnh của xu hướng chính.

Mô hình Running Flat
Mô hình Running Flat

Mô hình Elongated Flat

Với Elongated Flat thì sóng C rất dài so với sóng A, có thể dài bằng 2.618 lần sóng A. Ở dạng sóng này thì sóng C thường theo dạng sóng chủ mở rộng sóng thứ 5.

Mô hình Flat Elongated
Mô hình Flat Elongated

Tham gia nhóm bắn Tín Hiệu Olymp Trade: https://t.me/olymptradeclub19

Sóng điều chỉnh Flat của Elliott
4.6 trên 74 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here