Sóng điều chỉnh Corrective Combination của Elliott

0
344
Sóng điều chỉnh Corrective Combination của Elliott
Sóng điều chỉnh Corrective Combination của Elliott

Trong các bài viết trước chúng ta đã biết trong nguyên lý sóng Elliott có 3 loại mẫu hình sóng điều chỉnh lớn là Zigzag, Flat và Triangle. Đây là ba mẫu hình đơn giản mà bạn có thể bắt gặp ở đâu đó trên thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Khi những đợt điều chỉnh giá kéo dài quá lâu thì nó không còn là những mẫu hình đơn giản nữa. Vì thế nhà đầu tư sẽ phải tiếp tục tìm hiểu một số khái niệm mới. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với mọi người một trong số chúng. Đó là mẫu hình sóng đó có tên gọi là “Corrective combination”, được gọi là sự điều chỉnh kết hợp.

Sóng điều chỉnh Corrective combination là gì?

Corrective combination bao gồm 2 hoặc 3 mẫu hình sóng điều chỉnh kết hợp lại với nhau. Những kiểu sóng này được đánh dấu là WXY (Double Three) và WXYXZ (Triple Three) nếu nó phức tạp hơn. Nó bắt đầu bằng một Zigzag (sóng W), rồi một sóng X sau đó là mô hình Flat (sóng Y), v.v…

Mô hình Double Three (D3) rất phổ biến trong khi mô hình Triple Three (T3) ít gặp hơn.

Tất cả các mô hình điều chỉnh có thể kết hợp để hình thành mô hình điều chỉnh lớn hơn. Các quy tắc sóng điều chỉnh được vận dụng cho các mô hình nêu trên. Mô hình Triangle thường xuất hiện ở cuối mô hình Combination.

Nhìn chung, mô hình sóng kết hợp xuất hiện chủ yếu ở các sóng 4, B và X. Nó ít xuất hiện ở sóng A và hiếm khi ở sóng 2.

Sóng điều chỉnh Corrective combination
Sóng điều chỉnh Corrective combination

Quy tắc của sóng điều chỉnh Corrective combination

  • Sóng (W) có thể theo bất kỳ mô hình sóng điều chỉnh nào trừ các mô hình Triangle (Contracting, Expanding), các mô hình Double hoặc Triple.
  • Sóng (X) có thể theo bất kỳ mô hình sóng điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Thông thường sóng (X) dạng sóng Zigzag (ZZ). Mức hồi lại tối thiểu của sóng (X) là 50% sóng (W), mức hồi lại tối đa của sóng (X) là 400% sóng (W).
  • Sóng (Y) có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Sóng (Y) phải lớn hơn sóng (X) về giá trừ trường hợp sóng (Y) là mô hình Triangle (Contracting, Expanding).
  • Sóng (Z) có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Tuy nhiên sóng (Z) không thể là một Zigzag (ZZ) nếu sóng (Y) là một Zigzag (ZZ). Sóng (Z) phải lớn hơn sóng (X) thứ hai về giá.

Mô hình sóng Double Three

Mô hình Double Three (D3) được tạo thành bằng 2 mô hình sóng điều chỉnh với điều kiện không cùng dạng Zigzag (ZZ) được nối với nhau bởi một mô hình sóng điều chỉnh ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Double Three (D3) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y) trong đó các sóng (W), (Y) không cùng dạng sóng Zigzag (ZZ).

Mô hình sóng Double Three
Mô hình sóng Double Three

Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Double Three (D3)

Sóng (W) là Zigzag (ZZ) trong khi sóng (Y) là các dạng Triangle (Contracting, Expanding) hoặc các dạng Flat (FL).

Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Double Three
Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Double Three

Sóng (W) là các dạng Flat (FL) trong khi sóng (Y) là các dạng Flat (FL), Zigzag (ZZ) hoặc Triangle (Contracting, Expanding).

Chi tiết cấu tạo sóng của mô hình Double Three
Chi tiết cấu tạo sóng của mô hình Double Three

Mô hình sóng Triple Three

Mô hình Triple Three (T3) được tạo thành bằng 3 mô hình sóng điều chỉnh với điều kiện không cùng dạng Zigzag (ZZ) được nối với nhau bởi hai mô hình điều chỉnh ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Triple Three (D3) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Trong đó các sóng (W), (Y), (Z) không cùng dạng sóng Zigzag (ZZ).

Mô hình sóng Triple Three
Mô hình sóng Triple Three

Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Triple Three (T3)

Sóng (W) là các dạng Zigzag (ZZ) trong khi sóng (Y) là các dạng Flat (FL) và sóng (Z) là các dạng Triangle (Contracting, Expanding)

Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Triple Three
Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Triple Three

Sóng (W) là các dạng Flat (FL) trong khi sóng (Y) và sóng (Z) là các dạng Flat (FL), Zigzag (ZZ) hoặc Triangle (Contracting, Expanding) nhưng sóng (Z) không là Zigzag (ZZ) khi sóng (Y) đã là Zigzag (ZZ)

Chi tiết cấu tạo sóng của mô hình Triple Three
Chi tiết cấu tạo sóng của mô hình Triple Three

Tham gia nhóm bắn Tín Hiệu Olymp Trade: https://t.me/olymptradeclub19

Sóng điều chỉnh Corrective Combination của Elliott
4.6 trên 87 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here