Kiến thức căn bản của Elliott – Sóng chéo (Diagonal)

0
137
Kiến thức căn bản của Elliott - Sóng chéo (Diagonal)

Có bao giờ bạn thấy 1 chu kỳ sóng đẩy (impulse) lạ thường chưa? Nó có sự khác lạ so với các kiến thức căn bản của Elliott mà chúng ta đề cập ở các phần trước. Bởi vì bên chúng đã có một mảnh ghép khác được lồng vào trong mà người ta hay gọi là sóng chéo Diagonal. Vậy nó có gì đặc biệt và cách nhận biết ra sao? Có tuân thủ theo quy tắc như sóng đẩy không? Để giải đáp những điều đó chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu nhé.

Sóng chéo là một trường hợp đặc biệt của sóng đẩy (Impulse) nhưng khác là nó vi phạm vào quy tắc thứ 3 – sóng 4 vi phạm vào vùng giá của sóng 1. Sóng chéo được chia làm 2 dạng là Ending Diagonal (sóng chéo kết thúc) và Leading Diagonal (sóng chéo khởi đầu).

Mô hình sóng chéo Ending Diagonal (ED)

Mô hình sóng Ending Diagonal thuộc dạng mô hình sóng chủ thường xảy ra ở các sóng cuối một cấp độ sóng như sóng 5 hay sóng C. Không nên nhầm lẫn nó với các mô hình tam giác điều chỉnh.

Mô hình sóng Ending Diagonal là hiện tượng tương đối hiếm đối với các cấp độ sóng lớn. Chúng thường xuất hiện ở các cấp độ sóng thấp hơn trên các đồ thị giá trong ngày (intraday). Thường thì theo sau mô hình Ending Diagonal là sự thay đổi mạnh về xu hướng thị trường.

Mô hình sóng chéo Ending Diagonal
Mô hình sóng chéo Ending Diagonal

Quy tắc

 • Các sóng 1, 3 và 5 của mô hình Ending Diagonal (ED) luôn theo mô hình thuộc họ Zigzag (ZZ).
 • Sóng 2 có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào. Ngoại trừ mô hình tam giác điều chỉnh như Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET).
 • Sóng 2 không bao giờ dài hơn sóng 1 về giá.
 • Sóng 3 luôn lớn hơn sóng 2 về giá.
 • Sóng 4 có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào.
 • Các sóng 2 và 4 phải chia sẻ cùng vùng giá, tức là phải chéo nhau.
 • Sóng 5 phải bằng ít nhất 50% sóng 4 về giá.
 • Sóng 3 không phải là sóng ngắn nhất về giá khi so sánh với các sóng 1 và 5.

Mô hình sóng Ending Diagonal (LD) có 2 dạng: Ending Diagonal Contracting và Ending Diagonal Expanding.

Với mô hình Ending Diagonal Contracting thì hai đường xu hướng nối các điểm cuối của sóng 1 với sóng 3 và sóng 2 với sóng 4 có xu thế hội tụ.

Mô hình sóng Ending Diagonal Contracting
Mô hình sóng Ending Diagonal Contracting

Với mô hình Ending Diagonal Expanding thì hai đường xu hướng nối các điểm cuối của sóng 1 với sóng 3 và sóng 2 với sóng 4 có xu thế phân kỳ.

Mô hình sóng Ending Diagonal Expanding
Mô hình sóng Ending Diagonal Expanding

Mô hình sóng chéo Leading Diagonal (LD)

Mô hình sóng chéo Leading Diagonal thuộc dạng mô hình sóng chủ thường xảy ra ở đầu một cấp độ sóng như sóng 1 hay sóng A hay nói cách khác nó nằm trong sóng 1 hoặc sóng A. Không nên nhầm lẫn nó với các mô hình tam giác điều chỉnh. Điểm khác của mô hình này với mô hình Ending Diagonal là các sóng 1, 3 và 5 có cấu trúc sóng bên trong gồm 5 sóng chứ không phải 3 sóng như mô hình Ending Diagonal.

Cũng như mô hình sóng Ending Diagonal thì mô hình sóng Leading Diagonal là hiện tượng tương đối hiếm gặp đối với các cấp độ sóng lớn. Mà nó thường xuất hiện ở các cấp độ sóng thấp hơn trên các đồ thị giá trong ngày (intraday). Thường thì theo sau mô hình Leading Diagonal là sự thay đổi mạnh về xu hướng thị trường.

Mô hình sóng chéo Leading Diagonal
Mô hình sóng chéo Leading Diagonal

Quy tắc

 • Sóng 1 của mô hình Leading Diagonal (LD) theo mô hình Impulse (IM) hoặc Leading Diagonal (LD).
 • Sóng 2 có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào. Ngoại trừ mô hình tam giác điều chỉnh như Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET).
 • Sóng 2 không bao giờ dài hơn sóng 1 về giá.
 • Sóng 3 của mô hình Leading Diagonal (LD) theo mô hình Impulse (IM).
 • Sóng 3 luôn lớn hơn sóng 2 về giá.
 • Sóng 4 có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào.
 • Các sóng 2 và 4 phải chia sẻ cùng vùng giá, tức là phải chéo nhau.
 • Sóng 5 của mô hình Leading Diagonal (LD) theo mô hình Impulse (IM) hoặc Ending Diagonal (ED).
 • Sóng 5 phải bằng ít nhất 50% sóng 4 về giá.
 • Sóng 3 không phải là sóng ngắn nhất về giá khi so sánh với các sóng 1 và 5.

Mô hình sóng Leading Diagonal (LD) có 2 dạng: Leading Diagonal Contracting và Leading Diagonal Expanding.

Với mô hình Leading Diagonal Contracting thì hai đường xu hướng nối các điểm cuối của sóng 1 với sóng 3 và sóng 2 với sóng 4 có xu thế hội tụ.

Mô hình sóng Leading Diagonal Contracting
Mô hình sóng Leading Diagonal Contracting

Với mô hình Leading Diagonal Expanding thì hai đường xu hướng nối các điểm cuối của sóng 1 với sóng 3 và sóng 2 với sóng 4 có xu thế phân kỳ.

Mô hình sóng Leading Diagonal Expanding
Mô hình sóng Leading Diagonal Expanding

Hy vọng các bạn sẽ thu nạp được nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình trading tại Olymp Trade.

Tham gia nhóm bắn Tín Hiệu Olymp Trade: https://t.me/olymptradeclub19

Kiến thức căn bản của Elliott – Sóng chéo (Diagonal)
5 trên 65 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here